ΟΛΕΣ 2000-2015

Εκδόσεις Ρωμανός ο Μελωδός 2000-2015
2000 Χριστός γεννάται δοξάσατε, τιμή €10
2005 Επιφάνιον ύμνοις μεγαλύνωμεν, τιμή €10
2009 Πάλιν ακούστε άρχοντες, τιμή €10
2015 Διπλό cd Λειτουργική υμνωδία, τιμή €12
2015 Βιβλίο Λειτουργική υμνωδία, τιμή €12
Όλα μαζί €50
Παραγγελίες στο 99 133 971, Βασίλειος Πηλαβάκης

Βυζαντινή χορωδία “ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού