2015: Διπλό cd “Λειτουργική Υμνωδία” και βιβλίο σε βυζαντινή σημειογραφία

Βιβλίο και διπλό cd

TheiaLeitourgiaROM (11)

TheiaLeitourgiaROM

Διπλό cd

TheiaLeitourgiaROM (9)

TheiaLeitourgiaROM (10)

Βιβλίο σε βυζαντινή σημειογραφία

TheiaLeitourgiaROM (1)

TheiaLeitourgiaROM (2)

5

TheiaLeitourgiaROM (4)

LeitourgikiYmnodiaVivlio18

Τιμή διπλού cd €12

Τιμή βιβλίου €12

Τιμή διπλού cd και βιβλίου €20

Παραγγελίες 99 133 971, Βασίλειος Πηλαβάκης

Βυζαντινή χορωδία “ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού